Migrationsöverdomstolens dom den 13 november 2019 MIG 2019:20 (UM 2994-19)

Fråga om det ingår i uppdraget  som offentligt biträde i ett avvisnings- eller utvisningsärende att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-11-13
Dokumentnr:
43812
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens dom den 13 november 2019 MIG 2019:20 (UM 2994-19),
2019-11-13
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Migrationsöverdomstolen, Ersättning till offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde