Europadomstolens dom den 29 april 2019 i målet A.M. v. France, ansökan nr 12148/18

Europadomstolen fann att det inte skulle strida mot artikel 3 Europakonventionen att återsända en man till Algeriet som i Frankrike var åtalad för delaktighet i terroristbrott.

Avgörandet finns endast på franska. Pressmeddelandet är på engelska, se bilaga. 

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-04-29
Dokumentnr:
43643
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Europadomstolens dom den 29 april 2019 i målet A.M. v. France, ansökan nr 12148/18 ,
2019-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Kriminalitet, Praxis, Terrorism, Verkställighet, Europadomstolen, Europakonventionen, Internationella avgöranden, Algeriet, Verkställighetsärende

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Verkställighetsland