Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till, det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019 (version 1.0)

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-08-23
Dokumentnr:
43508
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lägesanalys: Afghanistan - pådrivande faktorer bakom, och aktuell konfliktkontext till, det kraftigt ökade antalet civila offer under juli 2019 (version 1.0),
2019-08-23
 

Ämnesord:

Politisk utveckling, Afghanistan, Fredsprocess, Val, Etniska grupper, Kabul, Taliban