Lifosrapport: Säkerhetsläget i Syrien (version 3.0)

Föreliggande sammanställning syftar till att ge en övergripande lägesbild av situationen i landet, primärt som underlag för Migrationsverkets rättsavdelning. Inom ramen för denna rapport behandlas konfliktens utveckling, karaktär och intensitet samt dess påverkan på civilbefolkningen.

Rapporten är en uppdatering av Lifos tidigare rapport om säkerhetsläget i Syrien, Lifos 40780.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-03-01
Dokumentnr:
43505
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Säkerhetsläget i Syrien (version 3.0),
2019-03-01
 

Ämnesord:

Flyktingar, Barn, Kurder, Syrien, Syrier, Säkerhet, Kvinnor, Etniska grupper, Väpnad konflikt, Militären, Religiösa grupper, Internflyktingar, Säkerhetsstyrkor, Araber, Väpnade grupper, Rekrytering, Islamiska Staten