Lifosrapport: Somalia - Kvinnlig könsstympning (version 1.1)

Denna rapport syftar till att svara på frågor om vilka könsstympningsformer som praktiseras i Somalia, hur utbredd sedvänjan är, somalisk lagstiftning och värdegrundsarbete mot könsstympning, vilka attityder som finns till könsstympning i det somaliska samhället, beslutsmönstret kring huruvida en flicka ska könsstympas eller inte, risken för återstympning (reinfibulering) samt hur en kvinna som öppnats upp (deinfibulerats) tas emot i det somaliska samhället.

Rapporten bygger på intervjuer genomförda under Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018, samt på information från öppna källor.

Förevarande version (1.1) innehåller ett fåtal språkliga korrigeringar och förtydliganden jämfört med ursprungsversionen (1.0).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-08-27
Dokumentnr:
43493
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Somalia - Kvinnlig könsstympning (version 1.1),
2019-08-27
 

Ämnesord:

Somalier, Barn, Lagstiftning, Rättssäkerhet, Klaner, Kvinnor, Somalia, Äktenskap, Rättsväsen, Könsstympning, Genus, Seder och bruk, Xeer, Sedvanerätt