Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia (version 1.0)

Rapporten syftar till att beskriva hur situationen för gruppen bantu ser ut i Somalia idag. Den innehåller en kort introduktion om gruppens bakgrund, uppgifter om undergrupper och terminologi samt ett stycke om bantugruppens relation till det somaliska klansystemet. Informationen är hämtad dels från Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018, dels från öppna källor.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-06-19
Dokumentnr:
43198
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu i Somalia (version 1.0),
2019-06-19
 

Ämnesord:

Somalier, Minoriteter, Barn, Klaner, Kvinnor, Somalia, Etniska grupper, Språk, Etnisk konflikt, Språkliga minoriteter, Bantu, Xeer