Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 1.0)

Rapporten syftar främst till att ge en lägesbild av säkerhetssituationen i Afghanistan. Fokus ligger på indikatorer som är av relevans för bedömning av konfliktens intensitet och påverkan på civilbefolkningen. Dessa indikatorer inbegriper säkerhetsincidenter, civila offer för konflikten, internflyktingar, konfliktparternas metoder och taktik, konfliktens geografiska utbredning, territoriell kontroll, konfliktaktörernas eventuella övergrepp mot civilbefolkningen, och konfliktens påverkan på den humanitära situationen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-12-04
Dokumentnr:
42414
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 1.0),
2018-12-04
 

Ämnesord:

Politisk utveckling, Säkerhet, Afghanistan, Talibaner, Konflikter, Militären, Regering, Internflyktingar, Säkerhetsstyrkor, Humanitär situation, Väpnade grupper, Provinser, Taliban, Islamiska Staten