Lifosrapport: Syrien - medborgarskap och officiella dokument (version 2.0)

Föreliggande rapport tar inledningsvis upp generella tendenser av relevans för utfärdandet av syriska dokument, inklusive den i sammanhanget betydelsefulla frågan om territoriell kontroll. Därefter följer en genomgång av den syriska medborgarskapslagstiftningens utformning och praxis, där även frågan om statslöshet och dess konsekvenser tas upp. Påföljande avsnitt tar upp olika typer av officiella syriska handlingar: civilrättsliga dokument kopplade till folkbokföringsregistret (äktenskaps- och skilsmässobevis, familjebok, födelseattester m.m.), därefter ID-kort, pass och slutligen militära dokument (militärbok, militärt ID-kort m.m.). Samtliga avsnitt går igenom ansökningsprocedur, dokumentens utformning samt förändringar i samband med pågående konflikt, med fokus på berörda myndigheters integritet och dokumentens äkthet.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-09-12
Dokumentnr:
41978
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Syrien - medborgarskap och officiella dokument (version 2.0),
2018-09-12
 

Ämnesord:

Palestinier, Pass, Kurder, Medborgarskap, Syrien, Falska dokument, Folkbokföring, Resedokument, Statslösa, Födelsebevis, Identitetskort, Dödsattester, Militärkort, Familjebok, Identitetshandlingar