Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 januari 2018 i MIG 2018:1 (mål nr UM 12961 17)

Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband med ett beslut om avvisning får i regel inte överklagas till Migrationsöverdomstolen.


Frågan i målet är om en migrationsdomstols beslut i mål om återreseförbud som beslutats av Polismyndigheten i första instans får överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Polismyndigheten hade beslutat att avvisa NA och förena beslutet med ett återreseförbud. NA överklagade beslutet om återreseförbud till Migrationsverket som avslog överklagandet. NA överklagade vidare till migrationsdomstolen som avslog NAs överklagande. Därefter överklagade NA migrationsdomstolens dom och yrkade att beslutet om återreseförbud skulle undanröjas.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att Polismyndighetens beslut om återreseförbud meddelats i samband med ett beslut om avvisning. Beslutet ska därmed överklagas i samma ordning som beslutet om avvisning, alltså till samma instanser som beslutet om avvisning får överklagas.

Migrationsöverdomstolen konstaterar vidare att det beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat NA i samband med beslutet om avvisning överklagas till Migrationsverket och sedan till migrationsdomstolen. Eftersom en migrationsdomstols beslut i mål om avvisning, som i första instans prövats av Polismyndigheten, inte får överklagas till Migrationsöverdomstolen, kan inte heller migrationsdomstolens beslut avseende återreseförbudet överklagas till Migrationsöverdomstolen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2018-01-09
Dokumentnr:
41014
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 9 januari 2018 i MIG 2018:1 (mål nr UM 12961 17),
2018-01-09
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Återreseförbud, Överklagbarhet, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolar, Avvisning, Polisen

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Överklagbarhet