Lifosrapport: Afghanistan - Marktvister och konfliktlösningsmekanismer (version 1.0)

Lifos genomförde under 2017 en analys av cirka 600 asylansökningar från afghanska medborgare. Analysen visade att marktvister var bland de skäl som regelbundet anförs som grund för ansökan om skydd. Dialog med Migrationsverkets operativa verksamhet indikerar även att problematik kopplad till marktvister förekommit under lång tid och att det finns ett behov av mer djupgående och sammanställd information kring detta tema.

Fokus för denna rapport är därför förekomsten av marktvister i Afghanistan samt hur involverade kan agera för att hantera dessa. Inledningsvis redogörs för de formella ramverk som reglerar ägande av mark. Sedan diskuteras olika former av konflikter kopplade till mark, för att därefter redogöra för olika former av konfliktlösningsmekanismer. Slutligen presenteras Lifos kommentar.

Rapporten bygger i huvudsak på skriftliga källor. Viss information är inhämtad under en utredningsresa till Afghanistan under våren 2017 samt en utredningsresa till Iran under hösten 2017.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-03-02
Dokumentnr:
40983
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Afghanistan - Marktvister och konfliktlösningsmekanismer (version 1.0),
2018-03-02
 

Ämnesord:

Lagstiftning, Afghanistan, Kvinnor, Äganderätt, Rättsväsen, Kuchis, Sedvanerätt