Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott (version 1.0)

Rapporten syftar till att belysa situationen för personer som har utsatts eller riskerar att utsättas för hedersvåld och moralbrottsanklagelser i Afghanistan.

Rapporten bygger i stor utsträckning på skriftligt material men också på information inhämtad i samband med Lifos och norska Landinfos utredningsresa till Kabul i maj 2017.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2018-01-19
Dokumentnr:
40791
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport Afghanistan: Hedersproblematik och moralbrott (version 1.0),
2018-01-19
 

Ämnesord:

Afghanistan, Kvinnor, Heder, Våldtäkt, Seder och bruk, Tvångsäktenskap, Våld i hemmet, Sedvanerätt, Arrangerade äktenskap