Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateister (version 1.0)

Denna rapport handlar om situationen för kristna, apostater och ateister i Afghanistan, och den har tillkommit utifrån ett identifierat behov av en uppdaterad rapport på dessa teman. Informationstillgången är väldigt begränsad gällande vissa av rapportens frågeområden, exempelvis gäller det situationen för den lilla kristna minoritet som lever i landet samt situationen för återvändande afghaner som under asylprocessen i Europa anfört att de har konverterat till kristendomen, men som av migrationsmyndigheter inte bedöms ha gjort detta sannolikt. Föreliggande rapport måste läsas med beaktande av det begränsade informationsläget.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-12-21
Dokumentnr:
40679
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateister (version 1.0),
2017-12-21
 

Ämnesord:

Kristna, Lagstiftning, Afghanistan, Religionsfrihet, Religiösa grupper, Konvertiter