Temarapport: Nigeria - Indigenous People of Biafra (IPOB) (version 1.0)

Temarapporten syftar till att redogöra för organisationen IPOB liksom för myndigheternas respons mot den, dess medlemmar och anhängare.

För att ge läsaren kontextuell förståelse inleds rapporten med en bakgrund om Biafrakriget 1967 – 1970 och ett mer allmänt hållet avsnitt om aktuell Biafraaktivism. Därefter följer avsnitt om IPOB:s ideologi, organisation och aktiviteter, liksom ett avsnitt om stöd för rörelsen. Rapporten avslutas med en redogörelse för hur myndigheternas reaktion gestaltat sig med särskilda avsnitt rörande gripanden. Landinformationen kompletteras med avsnitt innehållande Lifos kommentarer.

Rapporten är i huvudsak baserad på öppna elektroniska källor. Lifos har även inhämtat information genom kontakter med forskare: vid möte samt via epost. Lifos har försökt att använda ett brett spektrum av aktuella källor för att ge en så nyanserad bild som möjligt.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-12-19
Dokumentnr:
40668
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Nigeria - Indigenous People of Biafra (IPOB) (version 1.0),
2017-12-19
 

Ämnesord:

Nigeria, Politisk utveckling, Tortyr, Etniska grupper, Separatism, Polisen, Militären, Politiska organisationer, Säkerhetsstyrkor, Arresteringar, Väpnade grupper, Separatister, MASSOB, Biafra, Igbo