Temanotat Afghanistan: Nettverk

I rapporten beskrivs olika nätverk i Afghanistan och betydelsen av nätverk vid återetablering - oavsett om det handlar om återetablering vid återvändande från utlandet, eller i samband med flytt inom landet.

Rapporten uppdaterades i september 2017.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2017-09-19
Dokumentnr:
40632
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Temanotat Afghanistan: Nettverk,
2017-09-19
 

Ämnesord:

Återvändande, Afghanistan, Återvandring, Levnadsförhållanden, Klaner, Etniska grupper, Religiösa grupper, Sociala förhållanden, Arbetsförhållanden, Stammar, Bostadsförhållanden, Ensamkommande barn, Barn utan vårdnadshavare