Lägesanalys: Afghanistan (version 1.1)

Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver.

Version 1.1 har uppdaterats med information i avsnitt 4 om Internflyktingar. Uppdateringen består i ett tillägg som handlar om information som Lifos fått i samband med utredningsresa till Kabul i april/maj 2017 och gäller uppgifter om Kabuls informella bosättningar (KIS).

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-09-28
Dokumentnr:
40347
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lägesanalys: Afghanistan (version 1.1),
2017-09-28
 

Ämnesord:

Politisk utveckling, Säkerhet, Afghanistan, Konflikter, Etniska grupper, Hazarer, Internflyktingar, Väpnade grupper, Provinser, Taliban, Islamiska Staten