Anställning och avslutande av tjänst i peshmergan [Irak - KRI]

Lifos och norska Landinfo företog en utredningsresa i slutet av februari och början av mars 2017 till Irak. Ett av syftena med resan var att inhämta hittills svåråtkomlig information om anställning och avslutande av tjänst i Iraks olika väpnade styrokor. Här redogörs för vad som framkommit om den kurdiska peshmergan.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-06-30
Dokumentnr:
39781
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Anställning och avslutande av tjänst i peshmergan [Irak - KRI],
2017-06-30
 

Ämnesord:

Lagstiftning, Polisen, Militären, Irak, Desertörer, Kurdistan Region in Iraq, Amnesti, Väpnade grupper, Peshmerga, Frågor och svar, Rekrytering, Asayish