Afghanistan: Arbab (byäldste) och dennes inflytande

Svar på frågor inkomna till Lifos:

Vad har ni för information om arbabers/byäldstes makt, status och uppdrag i byar i Ghazniprovinsen?

Hur utses en arbab?

Hur ser byinvånarna på sin arbab? Hur behandlar byinvånarna sin arbab?

Hur ser arbaben på byinvånarna? Hur behandlar arbaben byinvånarna?

Är det möjligt att bli arbab och/eller tillåtas vara arbab även om byinvånarna inte godtar arbaben?

Kan familjemedlemmar till en arbab gifta sig med någon med ”lägre status”?

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-06-29
Dokumentnr:
39773
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Afghanistan: Arbab (byäldste) och dennes inflytande,
2017-06-29
 

Ämnesord:

Afghanistan, Seder och bruk, Frågor och svar, Sedvanerätt