Lägesanalys: Afghanistan (version 1.0)

Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket. Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Afghanistan med möjlig utveckling framöver.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2017-06-16
Dokumentnr:
39692
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lägesanalys: Afghanistan (version 1.0),
2017-06-16
 

Ämnesord:

Politisk utveckling, Säkerhet, Afghanistan, Konflikter, Etniska grupper, Hazarer, Internflyktingar, Väpnade grupper, Provinser, Taliban, Islamiska Staten