Migrationsöverdomstolens avgörande den 24 januari 2017 i MIG 2017:4 (mål nr UM 9067-16 och UM 9068-16)

En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen eftersom det direkt av lagtexten framgår att anknytningspersonen ska vara utländsk medborgare.

En man och hans barn ansöker om uppehållstillstånd. Fråga om den minderårige sonen/brodern, som är svensk medborgare, kan vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen.

I den aktuella bestämmelsen anges att uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, om det är ett ensamkommande barn.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den minderårige sonen/brodern beviljades permanent uppehållstillstånd 2009. Han är nu 17 år och svensk medborgare sedan oktober 2014. Av 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen framgår att anknytningspersonen ska vara ett utländskt barn. I och med att den minderårige sonen/brodern är svensk medborgare, och därmed inte ett utländskt barn, följer det enligt Migrationsöverdomstolen redan av ordalydelsen i 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen att han inte kan vara en sådan anknytningsperson som avses där.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2017-01-24
Dokumentnr:
39247
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 24 januari 2017 i MIG 2017:4 (mål nr UM 9067-16 och UM 9068-16),
2017-01-24
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Barn, Uppehållstillstånd, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Anknytning till barn, Anknytningsperson, Praxis, Barn, Migrationsöverdomstolen, Uppehållstillstånd

Tema:
Anknytning

Underkategori:
Anknytningsperson
Anknytning till barn/förälder