Temanotat Nigeria: Returforhold for kvinner som har arbeidet i prostitusjon i Europa

Kvinnelige migranter som reiser tilbake til Nigeria etter å ha arbeidet i prostitusjon i Europa, møter utfordringer de har felles med andre tilbakevendte migranter, og med flertallet av nigerianere som aldri har forlatt landet. Kvinnene møter også noen tilleggsutfordringer knyttet til særforhold i deres situasjon. Migranter som reiser tilbake med lite penger, anses å ha mislyktes med å nå målene som fikk dem til å reise. Tilbakevendte migranter får ingen bistand fra nigerianske myndigheter, med mindre de defineres som ofre for menneskehandel. Men også ofre for menneskehandel mottar begrenset bistand fra myndigheter og lokale organisasjoner, først og fremst i form av yrkesopplæring i samarbeid med NAPTIP1. Alle statlige tiltak for ofre for menneskehandel organiseres av NAPTIP, både hva gjelder reintegrering og beskyttelse. Noen kvinner som tvangsreturneres, har fremdeles gjeld til dem som finansierte migrasjonen deres til Europa, og blant disse møter noen problemer med bakpersonene fordi de ikke nedbetaler gjelda. NAPTIP kan bistå disse kvinnene og familiene deres med å etterforske bakpersonene med formål å straffeforfølge dem for menneskehandel, men dette fordrer at ofrene samarbeider ved å gi informasjon og vitne for domstolen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2017-03-20
Dokumentnr:
39112
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Temanotat Nigeria: Returforhold for kvinner som har arbeidet i prostitusjon i Europa,
2017-03-20
 

Ämnesord:

Inresa, Återvändande, Nigeria, Barn, Diskriminering, Levnadsförhållanden, NGOs, Kvinnor, Hälsa, Prostitution, Arbetsförhållanden, Bostadsförhållanden, Människohandel, Barn utanför äktenskapet