Europeiska unionens lista över terroristklassade organisationer

Den 27 december 2001 antog rådet en gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. I samband med detta uppställdes en förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i denna ståndpunkt.

Den aktuella versionen av listan fastställdes den 28 januari 2017 och är publicerad i Europeiska unionens officiella tidning.

Se bilaga: RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/972 av den 8 juni 2017 om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, och om ändring av beslut (Gusp) 2017/154  

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
European Union. EU
Upphovsdat:
2017-01-28
Dokumentnr:
38904
 
Referens:
European Union. EU,
Europeiska unionens lista över terroristklassade organisationer ,
2017-01-28
 

Ämnesord:

PKK, Terrorism, Sendero Luminoso, Politiska organisationer, FARC, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, Hizbollah, Hamas, KADEK, Exkludering, PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine, al-Aqsamartyrernas Brigader, Kongra-Gel, Palestinska Islamiska Jihad, DHKP-C, PIJ, Kurdistan Workers' Party, Popular Front for the Liberation of Palestine- General Command