Temarapport: Georgien - HBT-personer och myndighetsskydd

Ur rapportens inledning:

Rapporten har föranletts av frågor ställda till Lifos i ett enskilt ärende och har av den anledningen något snävare avgränsning. I rapporten fokuseras på situationen för HBT-personer, med inriktning på samhällsopinionen, församlingsfriheten, myndigheters syn samt myndighetsrespons vid brottsanmälan.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-12-07
Dokumentnr:
38699
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Georgien - HBT-personer och myndighetsskydd,
2016-12-07
 

Ämnesord:

Georgien, Lagstiftning, Föreningsfrihet, Polisen, Strafflag, Politiska organisationer, Församlingsfrihet, Media, HBTQ