Landrapport Somalia - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen, rättsväsendet och civilas situation (version 2.1)

Detta är en uppdaterad version av Landrapport Somalia version 2.0 från 2016-05-04. Förtydliganden finns på sidan 24 i föreliggande version 2.1.

Förevarande rapport är en uppdatering av rapporten Landanalys av situationen i Somalia från den 26 februari 2015, och ger en översikt av situationen i Somalia. Informationen som uppdateringen bygger på har huvudsakligen samlats in under Lifos utredningsresa till Nairobi i Kenya och Mogadishu och Gaalkacyo i Somalia under tiden 9 – 18 mars 2016. Rapporten syftar till att belysa säkerhetssituationen i Somalia och hur den påverkar civilbefolkningen. Rapporten ger också en kort inblick i såväl klansystemet som rätts- och säkerhetssektorn, för att hjälpa läsaren att sätta situationen i Somalia i sitt sammanhang.

 

 

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2016-06-16
Dokumentnr:
37520
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Landrapport Somalia - En sammanfattande analys av säkerhetssituationen, rättsväsendet och civilas situation (version 2.1),
2016-06-16
 

Ämnesord:

Minoriteter, Återvändande, Barn, Politisk utveckling, Säkerhet, Rättssäkerhet, Yttrandefrihet, Domstolar, Klaner, Kvinnor, Somalia, Polisen, Militären, Avhopp, Rörelsefrihet, Flyg, Rättsväsen, Journalister, Resvägar, Puntland, Somaliland, Väpnade grupper, Tvångsrekrytering, Gränskonflikter, Al-Shabaab, Xeer, Rekrytering, Barnhem, Sedvanerätt