Landrapport Eritrea (version 1.0)

Rapporten utgör underlag till Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om asyl från personer som åberopar att de kommer från Eritrea. Inledningsvis ges en övergripande presentation av den allmänna situationen i Eritrea. Därefter presenteras mer detaljerad information om för skyddsprövningen centrala frågeställningar där landinformationen i delar inte är entydig.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-12-15
Dokumentnr:
36406
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Landrapport Eritrea (version 1.0),
2015-12-15
 

Ämnesord:

Militärtjänst, Eritrea, Återvändande, Straff, Desertörer, Illegal utresa, Krigsförbrytelser