Temarapport: Kvinnor under Syrienkonflikten - mönster av utsatthet (version 1.1)

Inbördeskriget i Syrien har - likt andra konflikter - könsspecifika konsekvenser. Denna rapport kartlägger därför specifikt hur kvinnor i landet påverkas, bland annat i form av sexuellt våld. De mönster av utsatthet som framträder skiljer sig åt mellan de fyra olika territoriella entiteter som de facto utkristalliserats inom landet under konfliktens gång; kvinnors utsatthet skiljer sig markant mellan områden kontrollerade av (i) regimen, (ii) den s k Islamiska Staten, (iii) övrig opposition samt (iv) kurdiska styrkor. Samtidigt finns ett antal generella, könsspecifika problem som tycks påverka kvinnor över hela landet, såsom bristen på reproduktiv hälsa och risken att unga döttrar gifts bort i tidig ålder.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-10-29
Dokumentnr:
36115
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Kvinnor under Syrienkonflikten - mönster av utsatthet (version 1.1),
2015-10-29
 

Ämnesord:

Barn, Kurder, Syrien, Tortyr, Kvinnor, Fängelser, Sharia, Straffrihet, Våldtäkt, Slaveri, Islam, Islamister, Sexuellt våld, Våld i hemmet, Barnäktenskap, PYD, Islamiska Staten