Temarapport: Sjukvårdspersonal i Syrien (version 1.1)

I en väpnad konflikt kan sjukvårdspersonal sättas under stark press att välja mellan att opartiskt sörja för de skadade och sjuka enbart utifrån deras medicinska behov och att ta hänsyn till myndigheternas eller oppositionens politiska-militära agenda i hur patienter behandlas. Denna problematik blev tidigt mycket tydlig i inbördeskrigets Syrien. Redan under konfliktens inledande månader politiserades vården av skadade. Sjukvårdande personal pressades att välja sida i konflikten och att anpassa vården därefter.
---


 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-08-03
Dokumentnr:
35259
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Sjukvårdspersonal i Syrien (version 1.1),
2015-08-03
 

Ämnesord:

Syrien, Tortyr, Sjukvård, Sjukhus, Exkludering, Uteslutandegrunder, Läkare, Islamiska Staten