Temarapport: Rekrytering till Boko Haram (version 1.0)

Temarapportens syfte är att redogöra för rekrytering till rörelsen Boko Haram. Såväl anslutning på frivillig som tvångsmässig basis behandlas. Rapporten försöker också bringa större klarhet i vilka motiv som får enskilda att ansluta sig frivilligt till rörelsen och ge exempel på kategorier av personer som rekryteras. För att ge läsaren kontextuell förståelse inkluderas viss bakgrundsinformation om Boko Haram. Någon mer omfattande redogörelse över rörelsens utveckling generellt ryms dock inte i denna rapport.   

 

Rapporten är baserad på öppna källor; i huvudsak elektroniska.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-07-08
Dokumentnr:
35231
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Rekrytering till Boko Haram (version 1.0),
2015-07-08
 

Ämnesord:

Kristna, Nigeria, Barn, Kvinnor, Tchad, Niger, Kamerun, Väpnade grupper, Tvångsrekrytering, Rekrytering, Boko Haram