Temarapport: Säkerhetssituationen i södra och centrala Somalia (version 1.0)

Lifos har under perioden 22-30 oktober 2014 genomfört en utredningsresa till Nairobi i Kenya samt till Baidoa och Mogadishu i Somalia i syfte att inhämta uppdaterad och fördjupad information om situationen i södra och centrala Somalia. I förevarande rapport redovisas insamlad information främst rörande säkerhetssituationen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2015-04-29
Dokumentnr:
34553
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport: Säkerhetssituationen i södra och centrala Somalia (version 1.0),
2015-04-29
 

Ämnesord:

Återvändande, Barn, Politisk utveckling, Säkerhet, Utredningsresa, NGOs, Klaner, Kvinnor, Somalia, Utbildning, Militären, Desertörer, Rörelsefrihet, Internflyktingar, Barnsoldater, Resvägar, Väpnade grupper, Tvångsäktenskap, Tvångsrekrytering, Al-Shabaab, Rekrytering