Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 april 2009 (mål nr UM 8302-08), MIG 2009:18

Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar utöver själva förvarsfrågan även beslut om avskiljande och placering i häkte av den förvarstagne. Det offentliga biträdet har därmed rätt till skälig ersättning för det biträde som lämnats den förvarstagne i samband med överklagande av Migrationsverkets beslut i samma frågor.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2009-04-17
Dokumentnr:
29961
 
Referens:
Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 17 april 2009 (mål nr UM 8302-08), MIG 2009:18,
2009-04-17
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Förvar, Avskiljande, Migrationsöverdomstolen, Placering i häkte, Ersättning till offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde