Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1979-05-01
 


UNGERN

Myndighetsålder 18 år

Lag 1957-06-09

Ikraftträdande 1957-10-01

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar ungerskt medborgarskap om båda föräldrarna eller en av dem är ungersk medborgare.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år kan efter ansökan erhålla befrielse från ungerskt medborgarskap.

Barn kan erhålla befrielse efter ansökan av vårdnadshavare.

Förlust som biperson

Barn under 18 år kan omfattas av vårdnadshavares befrielsebeslut.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1979-05-01
Dokumentnr:
2423
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Ungern. Medborgarskap.,
1979-05-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Ungern