Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1987-03-01
 


STORBRITANNIEN

Myndighetsålder 18 år

Lag 1981

Ikraftträdande 1983-01-01

Förvärv genom födelsen

A. För barn födda i Storbritannien, Nord-Irland, Kanalöarna, Isle of Man och Falklandsöarna.

Barn förvärvar brittiskt medborgarskap om fadern eller modern är brittisk medborgare eller är stadigvarande bosatt i Storbritannien, Nord-Irland, Kanal- öarna, Isle of Man eller Falklandsöarna.

B. För barn födda utanför Storbritannien, Nord-Irland, Kanalöarna, Isle of Man eller Falklandsöarna.

Barn förvärvar brittiskt medborgarskap om fadern eller modern är brittisk medborgare genom

1. födelse i Storbritannien, Nord-Irland, Kanalöarna, Isle of Man eller Falklandsöarna eller
2. adoption eller
3. naturalisation eller
4. registrering som brittisk medborgare inom 12 månader från födelsen.

Barn förvärvar även i vissa fall brittiskt medborgarskap om den förälder som är brittisk medborgare tjänstgör i "offentligt uppdrag".

Förvärv eller förlust genom att föräldrarna ingår äktenskap med varandra

Varken förvärv eller förlust inträder.

Förvärv eller förlust genom ingående av äktenskap

Varken förvärv eller förlust inträder.

Förvärv genom adoption

Ett barn som adopteras av en brittisk medborgare förvärvar genom adoptionen brittiskt medborgarskap under förutsättningar att adoptionen beslutats av brittisk domstol.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år, som styrker att han/hon kommer att erhålla ett annat medborgarskap, kan avsäga sig sitt brittiska medborgarskap.

Barn under 18 år kan inte avsäga sig brittiskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Förekommer ej.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1987-03-01
Dokumentnr:
2414
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Storbritannien. Medborgarskap.,
1987-03-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Storbritannien