Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1979-10-01
 


SAUDIARABIEN

Myndighetsålder 18 år

Lag 1954-10-20

Ikraftträdande

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar saudiarabiskt medborgarskap om fadern är saudiarabisk medborgare, eller om modern är saudiarabisk medborgare och fadern är av okänd nationalitet eller statslös.

(Observera att lagen grundar sig helt på den islamska lagtraditionen, vilket bl.a. innebär att reglerna om förvärv vid födelsen endast avser barn i äktenskap.)

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Saudiarabisk medborgare får inte förvärva utländskt medborgarskap utan tillstånd av Saudiarabiens regering. Har sådant tillstånd meddelats, förloras saudiarabiskt medborgarskap i och med förvärv därefter av utländskt medborgarskap (dessa förlustregler avser endast manlig saudiarabisk medborgare).

Hustru förlorar saudiarabiskt medborgarskap tillsammans med sin make, som på ovan beskrivet sätt erhållit regeringens tillstånd till medborgarskapsbyte.

Förlust som biperson

Barn under 18 år förlorar saudiarabiskt medborgarskap tillsammans med sin far, om barnet med denne förvärvar utländskt medborgarskap.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1979-10-01
Dokumentnr:
2401
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Saudiarabien. Medborgarskap.,
1979-10-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Saudiarabien