Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1993-12-01
 


SAN MARINO

Lag 1984-03-27

Ikraftträdande 1984-04-05

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar sanmarinesiskt medborgarskap om fadernär sanmarinesisk medborgare eller om modern är sanmarinesisk medborgare och fadern är statslös eller hans medborgarskap är okänt.

Barn födda på Republiken San Marinos territorium förvärvar sanmarinesiskt medborgarskap om föräldrarnas medborgarskap är okänt.

Förvärv genom adoption

Barn adopterat av sanmarinesisk medborgare förvärvar sanmarinesiskt medborgarskap.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Sanmarinesiskt medborgarskap förloras genom uttrycklig avsägelse efter det att annat medborgarskap förvärvats eller dessförinnan om det sker i syfte att förvärva annat medborgarskap.

Särskilda bestämmelser för barn saknas. Barn torde dock inte självständigt kunna förlora sanmarinesiskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Avsägelse av sanmarinesiskt medborgarskap omfattar inte barn som fötts före avsägelsen.

Förlust på grund av ingående av äktenskap

Förlust inträder endast under förutsättning att det utländska medborgarskapet förvärvas genom uttryckligt samtycke.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1993-12-01
Dokumentnr:
2400
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
San Marino. Medborgarskap.,
1993-12-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, San Marino