Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1997-11-01
 


RUMÄNIEN

Myndighetsålder 18 år

Lag 1991-03-01

Ikraftträdande 1991-04-05

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar rumänskt medborgarskap om båda föräldrarna eller en av dem är rumänsk medborgare.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år kan efter ansökan hos rumänska myndigheter befrias från rumänskt medborgarskap.

Barn under 18 år kan inte självständigt erhålla befrielse från rumänskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Barn förlorar rumänskt medborgarskap tillsammans med föräldrar som fått befrielse från rumänskt medborgarskap eller, om föräldrarna vid olika tidpunkter befrias från rumänskt medborgarskap, tillsammans med den förälder som vid senaste tidpunkten erhåller sådan befrielse.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1997-11-01
Dokumentnr:
2399
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Rumänien. Medborgarskap.,
1997-11-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Rumänien