Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1990-11-01
 


NAMIBIA

Myndighetsålder 18 år

Lag 1990-08-20

Ikraftträdande 1990-05-15

Förvärv genom födelsen

Barn födda i Namibia förvärvar automatiskt namibiskt medborgarskap i följande fall:

a) fadern eller modern är namibisk medborgare

b) någon av föräldrarna är stadigvarande bosatt i Namibia och tillhör inte främmande makts beskickning eller har olagligt invandrat till Namibia.

Barn födda utanför Namibia vars far eller mor är namibisk medborgare kan under vissa förutsättningar få namibiskt medborgarskap genom registrering vid namibisk ambassad eller annan vederbörlig myndighet. Detsamma gäller barn som adopterats av namibisk medborgare och vars födelse registreras vid namibisk myndighet.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Person som ingår äktenskap med namibisk medborgare kan under vissa förutsättningar erhålla namibiskt medborgarskap genom ansökan.

Självständig förlust

Myndig person förlorar automatiskt namibiskt medborgarskap vid frivilligt förvärv av annat medborgarskap.

Barn under 18 år kan inte självständigt förlora namibiskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Om gifta barn under 18 år, som erhållit namibiskt medborgarskap genom registrering eller naturalisation, förlorar automatiskt sitt namibiska medborgarskap om inte den andra föräldern fortfarande är namibisk medborgare.

Förlust genom ingående av äktenskap

Kvinnor kan under vissa i lagen angivna förutsättningar förlora sitt namibiska medborgarskap.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1990-11-01
Dokumentnr:
2385
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Namibia. Medborgarskap.,
1990-11-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Äktenskap, Namibia