Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1994-12-01
 


GUINEA-BISSAU

Myndighetsålder 18 år

Lag 1976-04-06

Förvärv genom födelsen
(ursprungligt medborgarskap)

A. Barn födda i Guinea-Bissau

Barn förvärvar medborgarskap i Guinea-Bissau om fadern eller modern är medborgare där.

B. Barn födda utanför Guinea-Bissau

Barn förvärvar medborgarskap i Guinea-Bissau om

1. fadern eller modern är medborgare där och anställd i den guineanska statens tjänst.

2. fadern eller modern är medborgare i Guinea-Bissau och barnet förklarar att det vill vara guineansk medborgare eller anmäler födelsen till det guineanska civilregistret.

Förvärv genom adoption

Den som adopteras av medborgare i Guinea-Bissau förvärvar medborgarskap där.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid frivilligt förvärv av annat medborgarskap (undantag förvärv som skett p.g.a. ekonomiska skäl).

Särskilda bestämmelser för barn saknas.

Förlust som biperson

Bestämmelser saknas.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1994-12-01
Dokumentnr:
2357
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Guinea-Bissau. Medborgarskap.,
1994-12-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Guinea-Bissau, zxcext