Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1979-10-01
 


COSTA RICA

Myndighetsålder 18 år

Lag 1950-04-29

Förvärv genom födelsen

A. Barn förvärvar costarikanskt medborgarskap medborgarskap om fadern eller modern är costarikansk medborgare och född i republiken.

B. Barn fött utanför Cosata Rica förvärvar costarikanskt medborgarskap om fadern eller modern är costaricansk medborgare från födseln och låter registrera barnet i civilregistret.

C. Barn fött i Costa Rica av utländska föräldrar förvärvar costaricanskt medborgarskap efter begäran därom av en av föräldrarna eller (efter uppnådd myndighetsålder) av "barnet" själv före han/hon uppnått 25 års ålder.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Kvinna som ingår äktenskap med costaricansk medborgare förvärvar costaricanskt medborgarskap, om hon därigenom förlorar sitt tidigare medborgarskap.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap.

Barn under 18 år kan inte själständigt förlora costaricanskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Barn under 18 år kan inte heller som biperson förlora costaricanskt medborgarskap.

Noteringar

OBS! När en costaricansk medborgare frivilligt mer än 6 år i rad uppehåller sig utomlands förlorar han/hon därmed automatiskt sitt costaricanska medborgarskap, såvida inte vederbörande påvisat att han/hon förblir landet trogen.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1979-10-01
Dokumentnr:
2347
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Costa Rica. Medborgarskap.,
1979-10-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Äktenskap, Costa Rica, zxcext