Medborgarskapsenheten
Norrköping : SIV, 1998-03-01
 


BOSNIEN och HERCEGOVINA

Myndighetsålder 18 år

Lag 1997-12-16
Ikraftträdande 1998-01-01

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar bosniskt medborgarskap om båda föräldrarna är bosniska medborgare.

Är endast en av föräldrarna bosnisk medborgare förvärvar barnet bosniskt medborgarskap om barnet är fött i Bosnien och Hercegovina. Har födelsen ägt rum utanför Bosnien och Hercegovina förvärvar barnet medborgarskap i Bosnien och Hercegovina om en av föräldrarna är medborgare i Bosnien och Hercegovina och barnet annars skulle bli statslöst eller barnet före 23 års ålder registreras i det bosniska medborgarskapsregistret eller permanent bosätter sig i Bosnien och Hercegovina. Barn som föds eller upphittas på Bosnien och Hercegovinas territorium och vars föräldrar är okända eller har okänt medborgarskap eller är statslösa förvärvar medborgarskap i Bosnien och Hercegovina. Detsamma gäller om barnet eljest skulle bli statslöst.

Förvärv genom adoption

Barn under 18 år som adopteras av bosnisk medborgare förvärvar bosniskt medborgarskap.

Självständig förlust

Förlust inträder automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap om inte annat överenskommits i bilateralt avtal.

Bestämmelser om självständig förlust för barn saknas.

Barn förlorar bosniskt medborgarskap om han/hon adopteras och förvärvar annat medborgarskap.

Förlust som biperson

Bestämmelser saknas.

Övrigt

En person som är medborgare i Bosnien och Hercegovina har även medborgarskap i en av de båda entiteterna. Förloras medborgarskapet i Bosnien och Hercegovina förloras medborgarskapet även i entiteten. Likaså förloras medborgarskapet i Bosnien och Hercegovina om medborgarskapet i en av entiteterna förloras.

 

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Statens invandrarverk. SIV
Upphovsdat:
1998-03-01
Dokumentnr:
2327
 
Referens:
Statens invandrarverk. SIV,
Bosnien och Hercegovina. Medborgarskap.,
1998-03-01
 

Ämnesord:

Bosnien och Hercegovina, Barn, Medborgarskap, Adoption, zxcext