Migrationsöverdomstolens avgörande den 5 maj 2009, mål nr UM 6869-08

Migrationsöverdomstolens beslut gällande fråga om bristfällig handläggning i Migrationsdomstol samt fråga om ersättning till offentligt biträde för utredning.  

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2009-05-05
Dokumentnr:
20827
 
Referens:
Migrationsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 5 maj 2009, mål nr UM 6869-08,
2009-05-05
 

Ämnesord:

Praxis, Utredning, Ersättning till offentligt biträde, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Utredningsansvar, Migrationsöverdomstolen, Ersättning till offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde