Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2009-04-09

Kosovo

Myndighetsålder 18 år

Lag 2008-02-20

Medborgare i Kosovo är varje person som var registrerad som varaktigt bosatt i Kosovo i enlighet med UNMIK:s bestämmelse No. 2000/13 i det centrala civilregistret. En sådan person ska registreras i registret över medborgare. (Medborgarskapet kan fråntas den som bedöms inte ha uppfyllt förutsättningarna för att ha registrerats som varaktigt bosatt)

Medborgare i Kosovo blir, efter personlig registrering, även varje person som den 1 januari 1998 var medborgare i Federala republiken Jugoslavien och på den dagen var varaktigt bosatt i Kosovo. Detta oberoende av deras nuvarande bosättning eller medborgarskap. Detsamma gäller en sådan persons barn.

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar medborgarskap om båda föräldrarna är medborgare i Kosovo

Om endast en av föräldrarna är medborgare i Kosovo får barnet medborgarskap i Kosovo om: a) barnet är fött i Kosovo b) barnet föds utanför Kosovo och en förälder är statslös eller medborgarskapet är okänt c) barnet är fött utanför Kosovo och en förälder har ett annat medborgarskap men båda föräldrarna innan barnet fyller 14 år lämnar skriftligt samtycke till att barnet blir medborgare i Kosovo

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Myndig person kan efter ansökan bli befriad från sitt medborgarskap om han/hon har ett annat medborgarskap eller löfte om ett sådant. Han/hon ska även ha fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot staten eller enskilda. Det får heller inte pågå någon utredning eller process avseende brott. Han/hon kan heller inte befrias under tid då fängelse-straff avtjänas.

Den som är tjänsteman, domare, åklagare eller polis kan inte få befrielse.

Barn under 14 år kan befrias på ansökan av båda föräldrarna om dessa själva blivit befriade från medborgarskap i Kosovo. Barn kan också befrias på ansökan av en förälder om denne befriats från sitt medborgarskap i Kosovo och den andra föräldern inte är medborgare i Kosovo

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2009-03-31
Dokumentnr:
20690
 
Referens:
Migrationsverket,
Kosovo. Medborgarskap,
2009-03-31
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Kosovo-fr o m 080305