Rättsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2008-06-05

Kommentar till vägledande beslut rörande ett ensamkommet barn från Irak

Beslutet finns som bilaga.

Rättschefen har i dag beslutat att avslå en asylansökan från ett ensamkommet barn från Irak. Ärendet gäller en 16-årig pojke från Dahuk i den kurdstyrda regionen i Irak. Han har kommit till Sverige utan vårdnadshavare och har ansökt om asyl. Enligt Migrationsverkets bedömning är pojkens asylskäl inte tillräckligt starka för att han ska få uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Övriga omständigheter i ärendet kan inte anses som synnerligen ömmande. Migrationsverket avslår därför pojkens ansökan om uppehållstillstånd. Även ansökningarna om flyktingförklaring och resedokument avslås.

Beslutet avser att särskilt belysa tillämpningen av reglerna i 5 kap. 6 § första stycket utlänningslagen om synnerliga ömmande omständigheter. Pojken har vuxit upp på ett barnhem i hemlandet. Han har endast en anhörig, en äldre bror, som han haft närmare kontakt med under uppväxten. Det är oklart om han har några anhöriga i Irak i dagsläget. Enligt den landinformation som inhämtats finns det fungerande barnhem i Irak och ävenså i Dahukprovinsen.

Vidare belyser beslutet att det ansvar som åvilar den sökande att självmant återvända då ansökan avslagits även gäller för ett ensamkommet barn. Det ankommer i första hand på barnet, genom sin gode man, att vidta erforderliga åtgärder för sin hemresa och att ordna med ett mottagande i hemlandet. Migrationsverket kan på olika sätt bistå barnet och gode mannen med detta. Om ett utvisnings- eller avvisningsbeslut ska verkställas genom svenska myndigheters försorg (Migrationsverket eller polismyndighet) ska de se till att barnet blir mottaget av någon anhörig alternativt av ett offentligt eller frivilligt socialt organ, till exempel ett barnhem.

Dessutom tydliggör beslutet verkets nya ordning att beslut om ersättning till det offentliga biträdet ska fattas i anslutning till att utvisningsärendet slutligt avgörs av Migrationsverket.

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsverket
Beslutsdatum:
2008-06-05
Dokumentnr:
18788
 
Referens:
Migrationsverket,
Vägledande beslut rörande ett ensamkommet barn från Irak,
2008-06-05
 

Ämnesord:

Irakier, Utvisning, Praxis, Återvändande, Barn, Kurder, Barnets bästa, Irak, Kurdistan Region in Iraq, Blodshämnd, Vägledande beslut, Ensamkommande barn, Ersättning till offentligt biträde, God man, Synnerligen ömmande omständigheter, Barnhem