Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2008-03-17

MAROCKO

Lag 1958-09-06

Myndighetsålder 21 år

Ikraftträdande 1958-10-01 med ändring fram till
den 2 april 2007

Förvärv genom födelsen

A
Barn förvärvar marockanskt medborgarskap
- om fadern är marockansk medborgare
- om barnet föds av marockansk mor och fadern är okänd.

B
Barn fött i Marocko

Barn förvärvar marockanskt medborgarskap
- om modern är marockansk medborgare och fadern är statslös.
- om föräldrarna är okända.


_____________________

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Myndig person som frivilligt i utlandet förvärvat annat medborgarskap kan genom ett dekret få medgivande till förlust av marockanskt medborgarskap i anledning av det nya medborgarskapsförvärvet.

Barn under 21 år kan inte självständigt bli befriat från marockanskt medborgarskap.

Förlust som biperson

Ogift barn under 21 år omfattas av förälders förlust (enl ovan) om barnet bor tillsammans med denne.

Förlust genom ingående av äktenskap

Kan förekomma efter ett dekret om särskilt medgivande.

_____________________

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2008-03-01
Dokumentnr:
18180
 
Referens:
Migrationsverket,
Marocko. Medborgarskap,
2008-03-01
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Äktenskap, Marocko