Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2008-02-05

Cuba

Lag 1976-02-24, ändrad 1992-07-13

Myndighetsålder 18 år

Förvärv genom födelsen

A.Barn födda i Cuba

Barn förvärvar cubanskt medborgarskap med undantag för barn till utländska föräldrar som är i sitt lands eller någon internationell organisations tjänst.

B.Barn födda utanför Cuba

Barn förvärvar cubanskt medborgarskap om fadern eller modern är cubansk medborgare och befinner sig utomlands på officiellt uppdrag.

_____________________

Självständig förlust

Den cubanska medborgarskapslagen tillåter inte dubbla medborgarskap. Däremot råder det oklarhet om huruvida förlusten sker automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap eller om det krävs en ansökan om att bli befriad från cubanskt medborgarskap.

Bestämmelser för barn

Barn under 18 år torde inte förlora. (Se anm)

Förlust som biperson

Torde inte förekomma. (Se anm)

Anmärkning

Särskilda bestämmelser för barn saknas i den cubanska medborgarskapslagstiftningen.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2008-01-31
Dokumentnr:
17933
 
Referens:
Migrationsverket,
Cuba. Medborgarskap,
2008-01-31
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Kuba, Kubaner