Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2007-10-07

Medborgarskap. Australien

Lag 1948

Myndighetsålder 18 år

Ändring den 4 april 2002 då §17 upphävdes

Andra ändringar och nya bestämmelser trädde ikraft den 1 juli 2002

Förvärv genom födelsen

A Barn födda på australiskt territorium

Barn som föds efter den 20 augusti 1986 förvärvar australiskt medborgarskap

a) vid födseln om minst en av föräldrarna är australisk medborgare eller fast bosatt i Australien.

b) när det fyller tio år om barnet varit fast bosatt i Australien från födseln.

B Barn födda utanför australiskt territorium

Barn förvärvar australiskt medborgarskap om fadern eller modern är australisk medborgare och barnets födelse registreras vid australiskt konsulat. Från 22 november 1986 gäller nya regler. Barn under 18 år kan registreras. Förälder som förvärvat australiskt medborgarskap genom härstamning kan i sin tur inte få barnet registrerat som australisk medborgare genom härstamning såvida inte föräldern varit bosatt på australiskt territorium någon gång under sammanlagt två år. Från och med den 1 juli 2002 gäller att det också finns möjlighet till sådan registrering tills personen fyller 25 år.

Förvärv genom adoption

Barn förvärvar australiskt medborgarskap om någon av adoptivföräldrarna är australisk medborgare och är fast bosatt i Australien.

_____________________

Förlust

Förlust av medborgarskapet inträder inte automatiskt vare sig för myndig person eller för barn vid förvärv av annat medborgarskap.

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2007-10-07
Dokumentnr:
17630
 
Referens:
Migrationsverket,
Medborgarskap. Australien,
2007-10-07
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Australien