Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2007-10-31
 

Förbundsrepubliken Tyskland. Medborgarskap


Lag 1913-07-22

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1914-01-01: senaste ändring har trätt i kraft 2000-01-01.

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar medborgarskap i Förbundsrepubliken Tyskland om någon av föräldrarna är medborgare där.

Om endast fadern till ett utomäktenskapligt barn är medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland, krävs för barnets förvärv av tyskt medborgarskap att faderskapet fastställs enligt tysk lag.

Barn fött i Tyskland med utländska föräldrar förvärvar medborgarskap i Förbundsrepubliken Tyskland, under förutsättning att en förälder sedan åtta år lagenligt bott i Tyskland och sedan minst tre år har uppehållstillstånd utan tidsbegränsning (skulle barnet härvid erhålla dubbla medborgarskap måste det efter att ha uppnått myndighetsålder och före 23 års ålder bestämma sig för ett av medborgarskapen).

[ Till innehåll ]

Förvärv genom legitimering

Enligt tysk rätt kan barn legitimeras antingen genom att föräldrarna ingår äktenskap med varandra eller genom förklaring av tysk förmynderskapsdomstol på begäran av fadern. I det förra fallet inträder förvärvet i och med föräldrarnas äktenskap, i det andra fallet krävs ett lagakraftvunnet beslut av förmynderskaps-domstolen innan medborgarskapsförvärvet kan antecknas.

[ Till innehåll ]

Självständig förlust

För myndig person inträder inte förlusten automatiskt i och med förvärv av svenskt medborgarskap. Gäller både vuxna och barn

Medborgarskap Utg 0710

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2007-10-31
Dokumentnr:
17550
 
Referens:
Migrationsverket,
Förbundsrepubliken Tyskland. Medborgarskap,
2007-10-31
 

Ämnesord:

Tyskland, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap, Tyskar