Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2007-09-27
 

Belgien. Medborgarskap


Lag 1984-06-28

Medborgarskapsrättslig myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1985-01-01

Förvärv genom födelsen

A.Barn födda i Belgien

1. Barn förvärvar belgiskt medborgarskap om någon av föräldrarna är belgisk medborgare och född i Belgien eller område underställt belgisk överhöghet eller anförtrott belgisk förvaltning.

2. Barn till belgisk medborgare förvärvar belgiskt medborgarskap om barnet eljest skulle bli statslöst.

3. I andra fall än som anges i punkt 1 eller 2 förvärvar barn till belgisk medborgare belgiskt medborgarskap om den belgiske föräldern anmäler barnet hos belgisk myndighet inom fem år från barnets födelse.

[ Till innehåll ]

Förvärv genom adoption

Barn förvärvar belgiskt medborgarskap om det är fött i Belgien och adopteras av en belgisk medborgare. Barn fött utanför Belgien förvärvar belgiskt medborgarskap om det adopteras av en belgisk medborgare, som är född i Belgien eller område underställt belgisk överhöghet eller anförtrott belgisk förvaltning, eller om barnet adopteras av en belgisk medborgare och inte har ett annat medborgarskap.

[ Till innehåll ]

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt vid förvärv av svenskt medborgarskap.

Medborgarskap Utg 0708

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2007-09-27
Dokumentnr:
17370
 
Referens:
Migrationsverket,
Belgien. Medborgarskap,
2007-09-27
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Belgien, Belgier