Medborgarskapsenheten
Norrköping : Migrationsverket, 2007-06-14

 


Indonesien. Medborgarskap


Myndighetsålder 18 år


Lag 1958-08-01

ikraftträdande på dagen för offentliggörandet

Lagen ändrad 2006-08-01

Förvärv genom födelsen

Barn i äktenskap förvärvar indonesiskt medborgarskap om fadern är indonesisk medborgare. Barn förvärvar indonesiskt medborgarskap efter modern om fadern har annat medborgarskap eller är statslös.

Barn utom äktenskap förvärvar indonesiskt medborgarskap om modern är indonesisk medborgare.


Barn utom äktenskap, vars far är indonesisk medborgare, förvärvar indonesiskt medborgarskap när fadern erkänt faderskapet, om barnet är under 18 år och ogift.

Förvärv genom adoption

Barn under 5 år, som adopteras av indonesisk medborgare, förvärvar indonesiskt medborgarskap, om adoptionen bekräftas av indonesisk domstol inom ett år efter adoptionsbeslutet.

Självständig förlust

För myndig person inträder förlusten automatiskt vid förvärv av annat medborgarskap. Är han/hon vid förvärvet av annat medborgarskap bosatt i Indonesien krävs dock ett godkännandebeslut från justitieministern.

Barn förlorar inte indonesiskt medborgarskap vid förälders förvärv av annat medborgarskap.

Förlust genom adoption

Barn under 5 år, som adopteras av utländsk medborgare förlorar inte indonesiskt medborgarskap.


Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2007-06-14
Dokumentnr:
16790
 
Referens:
Migrationsverket,
Indonesien. Medborgarskap,
2007-06-14
 

Ämnesord:

Barn, Medborgarskap, Adoption, Lagstiftning, Äktenskap, Indonesien