Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 juni 2006 (mål nr UM 35-06), MIG 2006:2

Imål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov och fråga om utvisning aktualiseras, gäller presumtionen att utlänningen har rätt till bistånd av ett offentligt biträde.

Migrationsdomstolen borde, i stället för att besluta om entledigande av det offentliga biträdet, ha prövat frågan om byte av offentligt biträde.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2006-06-22
Dokumentnr:
15808
 
Referens:
Domstolsverket,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 juni 2006 (mål nr UM 35-06), MIG 2006:2,
2006-06-22
 

Ämnesord:

Utvisning, Praxis, Offentligt biträde, Entledigande av offentligt biträde, Biträdesbyte, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Offentligt biträde, Praxis, Utvisning, Migrationsöverdomstolen, Skyddsskäl, Biträdesbyte, Entledigande av offentligt biträde

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Offentligt biträde