Sveriges ambassad i Damaskus
Stockholm : UD, 2005-05-23
 

Syrien: Committee to Revive Civil Society (Lijan Ahyaa Almojtamaa Almadani)

[1 bilaga: "Mot bildandet av en nationell samhällelig syrisk konferens"]

1. Ambassaden kan rapportera följande om Lijan Ahyaa Almojtamaa Almadani efter ett möte med ..., hädanefter kallad "interlokutören".

2. Gruppen brukar på engelska översättas till Committee to Revive Civil Society. Den grundades på initiativ av Michel Kilo - fortfarande gruppens de facto ledare - den 28 maj 2000, dvs 12 dagar före den förre presidenten Hafez al-Assads död och före den korta period av liberalisering av yttrandefriheten under den s k "Damaskus-våren" som rådde efter den nye presidenten, Bashar al-Assad, tillträdde samma sommar.

3. Gruppen är inte registrerad - och är därmed inte tillåten - men verkar inte heller i det dolda. Interlokutören betonade istället att gruppens taktik är att arbeta öppet för att öka sitt genomslag. Grundarnas namn är kända och enligt interlokutören åtnjuter de ett visst skydd eftersom de skaffat sig ett internationellt rykte. ...

4. Gruppen fungerar som ett nätverk av kommittéer som finns spridda över hela landet. Överordnad dessa kommittéer finns en kommission till vilken det hålls val två gånger om året. Alla kommittémedlemmar från hela landet är välkomna. Information om valmöten till den överordnade kommissionen sprids till exempel bl a via Internet. Vid det senaste mötet samlades runt 100 medlemmar. Kommissionen är ansvarig för gruppens policy men inte de lokala kommittéernas aktiviteter. Antalet kommittéer är inte känt, enligt interlokutören, eftersom det är tillåtet att skapa kommittéer utan att fråga om lov från kommissionen i Damaskus.

5. Committee to Revive Civil Society manar inte öppet till regimförändring utan talar om behovet av "nationell försoning" genom en nationell konferens om inkluderar alla landets olika grupperingar, även icke-tillåtna sådana. Man förespråkar att situationen i landet ska ändras genom reformer - vilka i sin tur kommer att leda till att regimen kommer att bytas ut, tror man. ... [Ett kortare ideologiskt program som redogör för gruppens ståndpunkter bifogas, se bilaga 1].

6. Det har förekommit att gruppens medlemmar arresterats, men vanligen släpps de ganska snart. Tortyr/våld är ovanligt, menade interlokutören, eftersom ledarnas namn inte är hemliga. Några medlemmar med mycket hög profil arresterades och dömdes till långa fängelsestraff vid nedslaget mot "Damaskus-våren" år 2001. Till dessa hör ekonomiprofessorn ... och ..., som fortfarande är fängslade. ..., som dömdes mycket hårdare än övriga (10 års fängelse) rapporteras ha dålig hälsa och utsättas för undermålig behandling, ev. tortyr, i fängelset. Detta skedde troligtvis av andra anledningar än att han var medlem i gruppen. Även de parlamentariker som fängslades ungefär samtidigt - Riad Seif och al-Homsi - hade nära kontakter med Committee to Revive Civil Society.

7. Gruppen har några medlemmar i Hassake. Det förekommer att flygblad distribueras. Några av gruppens medlemmar i Hassake har enligt interlokutören arresterats och utsatts för tortyr/våld. För interlokutören var det dock inte klart om detta berodde på att de var kurder eller om de var medlemmar i Committee to Revive Civil Society. Interlokutören kände däremot inte till några andra fall i Hassake där vederbörande arresterats så många gånger som tre och i vart fall inte före gruppens grundande år 2000.

Bilaga:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
UD
Upphovsdat:
2005-05-23
Dokumentnr:
13202
 
Referens:
UD,
Syrien: Committee to Revive Civil Society (Lijan Ahyaa Almojtamaa Almadani),
2005-05-23
 

Ämnesord:

Syrien, Politisk opposition, Tortyr, Förföljelse, Politiska grupper