Medborgarskapsenheterna
Norrköping : Migrationsverket, oktober 2004
 

Turkiet. Medborgarskap

Lag 1964-02-11

Myndighetsålder 18 år

Ikraftträdande 1964-05-11

Förvärv genom födelsen

Barn förvärvar turkiskt medborgarskap om båda föräldrarna eller en av dem är turkisk medborgare eller om det föds i Turkiet och i annat fall skulle bli statslöst.

Förvärv genom legitimering eller faderskapserkännande

Barn utom äktenskap, vars far är turkisk medborgare, förvärvar turkiskt medborgarskap genom legitimering.

Förvärv genom adoption

Barn under 18 år, som adopteras av turkisk medborgare, förvärvar turkiskt medborgarskap om det är statslöst eller om föräldrarna är okända eller deras vistelseort är okänd.

Förvärv genom ingående av äktenskap

Kvinna kan förvärva under vissa förutsättningar.

Självständig förlust

Förlust inträder inte automatiskt. Person över 18 år kan avsäga sig turkiskt medborgarskap. Barn under 18 år kan inte förlora.

Förlust som biperson

Barn under 18 år omfattas av faders avsägelse om modern är död eller utländsk medborgare eller om fadern ensam har vårdnaden om barnet och modern lämnar sitt (skriftliga ) samtycke, och av moders avsägelse om fadern är död, okänd eller utländsk medborgare eller om modern ensam har vårdnaden om barnet och fadern lämnar sitt (skriftliga) samtycke. Barn över 15 år skall ha lämnat sitt samtycke för att förlust skall inträda. Ett barn förlorar inte sitt turkiska medborgarskap om det skulle bli statslöst.

Förlust genom ingående av äktenskap

Kvinna kan förlora under vissa förutsättningar.

Medborgarskap Utg 0410

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2004-10-31
Dokumentnr:
12571
 
Referens:
Migrationsverket,
Turkiet. Medborgarskap,
2004-10-31
 

Ämnesord:

Landöversikt, Turkar, Turkiet, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Förlust av medborgarskap, Förvärv av medborgarskap